Akcenta top

Měnová opce

Co je MĚNOVÁ OPCE

Finanční nástroj pro zajištění proti riziku vyplývajícího z možného, pro klienta negativního, vývoje konkrétního měnového páru. Zároveň poskytuje klientům možnost profitovat na opačném vývoji na devizovém trhu. Při nákupu MĚNOVÉ OPCE má klient právo, nikoli však povinnost, koupit nebo prodat danou měnu za předem sjednaný kurz ke stanovenému datu v budoucnu. Za získání tohoto práva platí kupující opce prodávající straně tzv. opční prémii.

Jaké jsou výhody MĚNOVÉ OPCE

MĚNOVÁ OPCE umožňuje klientům zajistit si své finanční prostředky proti nepříznivému pohybu kurzů stejně jako forwardový obchod. Na rozdíl od forwardu má ale klient možnost, v případě z jeho pohledu pozitivního vývoje na trhu, opci nevyužít a zrealizovat obchod v daný den za výhodnější spotový kurz, než by byl kurz zajištěný. Klienti tak mohou participovat na příznivém vývoji kurzů.
 
  • Při nákupu MĚNOVÉ OPCE není po klientovi vyžadováno složení finančního kolaterálu, kupující pouze platí nevratnou opční prémii.
  • Při prodeji MĚNOVÉ OPCE je po klientovi vyžadováno složení finančního kolaterálu a prémii v tomto případě inkasuje. 

Varianty MĚNOVÝCH OPCÍ

  • Opce call - dává držiteli právo koupit hlavní měnu za měnu vedlejší v budoucnu za předem určený kurz.
  • Opce put – dává držiteli právo prodat hlavní měnu (první v měnovém páru) za měnu vedlejší (druhou v měnovém páru) v budoucnu za předem určený kurz.

Varianty dle vypořádání

  • Americká opce – držitel opce má právo opci uplatnit kdykoli mezi dnem sjednání a dnem expirace.
  • Evropská opce – držitel opce má právo na uplatnění opce pouze v den expirace.

Podmínky pro uzavření MĚNOVÝCH OPCÍ

Při uzavření termínových obchodů klient podstupuje některé druhy rizik (tržní – měnovéúrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy záleží na účelu a způsobu použití termínového obchodu. Před podpisem Rámcové smlouvy a uzavření obchodu, nebo kdykoli na požádání Vám obchodníci rádi vysvětlí jednotlivé druhy rizik a to jak ústní nebo písemnou formou.
 
 
Uzavřením zajišťovacích operací vzniká všem subjektům poskytujícím tyto služby angažovanost vůči protistraně těchto obchodů. Tato angažovanost je kryta těmito způsoby:
Naši obchodníci s vámi rádi prodiskutují možnosti a individuální podmínky zajištění kurzového rizika a navrhnou nejlepší variantu pro váš byznys.
Chcete se dozvědět více o našich službách?
Varšava - v Polsku působí AKCENTA CZ od roku 2011
Související odkazy
Podrobné informace o službě
 
AKCENTA  CZ a.s. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv osobám použitím informací a údajů obsažených
na této webové stránce či v marketingovém materiálu společnosti. AKCENTA CZ a.s. upozorňuje, že uzavření termínových obchodů uvedených na této webové stránce či marketingovém materiálu zahrnuje rizika, se kterými je klient povinen se v co nejširší míře seznámit, porozumět jim, zvážit je a případně si vyžádat další informace.  Podrobnější informace o rizicích týkajících se termínových obchodů jsou uvedeny na webové stránce AKCENTA CZ a.s.: Vybraná rizika spojená s uzavíráním termínových obchodů. Informace o rizicích rovněž poskytnou zaměstnanci společnosti AKCENTA CZ a.s.
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností