Akcenta top

Forward s klouzavou dobou splatnosti

Co je FORWARD S KLOUZAVOU DOBOU SPLATNOSTI?

Forward s klouzavou dobou splatnosti vychází ze stejných principů jako forward, tzn. přesně definovaná částka je zajištěna fixním kurzem pouze s rozdílem variabilního termínu splatnosti. Dopředu stanovený den vypořádání forwardu je nahrazen třítýdenním intervalem (1 týden před a 2 týdny po splatnosti), kdy uvnitř tohoto časového pásma může být směna provedena v libovolný pracovní den jednou transakcí za předem sjednaný kurz.

Jaké jsou výhody FORWARDU S KLOUZAVOU DOBOU SPLATNOSTI?

Pokud klient obtížně odhaduje termín budoucí splatnosti příchozích úhrad či závazků, může být pro něho vhodné využití forwardu s klouzavou dobou splatnosti. Tento nástroj rovněž umožňuje firmám lépe využít pevný kurz při kalkulacích ve finančním plánování a přitom nabízí určitou možnost časové flexibility. Za uzavření forwardu s klouzavou dobou splatnosti u nás nejsou účtovány žádné poplatky.

Podmínky uzavření FORWARDU S KLOUZAVOU DOBOU SPLATNOSTI:

 
Při uzavření termínových obchodů klient podstupuje některé druhy rizik (tržní – měnovéúrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy záleží na účelu a způsobu použití termínového obchodu. Před podpisem Rámcové smlouvy a uzavření obchodu, nebo kdykoli na požádání Vám obchodníci rádi vysvětlí jednotlivé druhy rizik a to jak ústní nebo písemnou formou.
 
 
PŘÍKLAD
KLIENT IMPORTÉR
Klient nakoupil 30. 6. od dodavatele zboží v hodnotě 100.000 EUR s dodáním za 3 měsíce. Zároveň nezná přesné datum realizace platby za toto zboží a nechce být vystaven riziku pohybu směnných kurzů. Klient 30. 6. uzavře forwardový kurz s obdobím vypořádání od 26. 9. do 14. 10., kdy kterýkoliv pracovní den v tomto období nakoupí eura.
Vypořádání forwardu v rámci třítýdenního termínu vypořádání je za původně sjednaný forwardový kurz a bez dalších nákladů.
Pokud není konverzní obchod realizován/vypořádán v rámci předem určeného třítýdenního termínu vypořádání forwardu, je možné pomocí swapového obchodu  posunout datum vypořádání, a odložit tak jeho vyčerpání na vhodnou dobu. V takovém případě dojde k přecenění původně sjednaného forwardového obchodu a uzavření nového forwardu dle aktuálních tržních hodnot.
Uzavřením zajišťovacích operací vzniká všem subjektům poskytujícím tyto služby angažovanost vůči protistraně těchto obchodů. Tato angažovanost je kryta těmito způsoby:
 
V případě, že vás tento produkt zaujal a domníváte se, že byste jej využili jako výhodný nástroj k omezení rizika související s Vaší podnikatelskou činností, neváhejte nás kontaktovat.
Chcete se dozvědět více o našich službách?
Budapešť - v Maďarsku působí AKCENTA CZ od roku 2011
Popis služby
Související odkazy
Podrobné informace o službě

Forwardový obchod je základní typ pevného měnového zajištění. Jde o smlouvu o budoucím nákupu či prodeji cizí měny za pevně stanovený kurz, realizovaný v předem stanovenou dobu, která je v případě forwardu s klouzavou dobou splatnosti stanovená třítýdením intervalem. Forwardový kurz vychází z rozdílu mezi tržním kurzem a termínovými body. Termínové body jsou vypočteny jako rozdíl mezi úrokovými sazbami konverzních měn. Se zafixovaným forwardovým kurzem firma získává jistotu a zbavuje se rizika plynoucího z budoucího negativního vývoje směnných kurzů. Na druhou stranu nemůže profitovat na případném pozitivním vývoji těchto kurzů. Firma dále přesně určuje své korunové cash flow, do transakce nevstupují žádné další poplatky či náklady a Forward jako takový nevstupuje do účetnictví.

 
AKCENTA  CZ a.s. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv osobám použitím informací a údajů obsažených
na této webové stránce či v marketingovém materiálu společnosti. AKCENTA CZ a.s. upozorňuje, že uzavření termínových obchodů uvedených na této webové stránce či marketingovém materiálu zahrnuje rizika, se kterými je klient povinen se v co nejširší míře seznámit, porozumět jim, zvážit je a případně si vyžádat další informace.  Podrobnější informace o rizicích týkajících se termínových obchodů jsou uvedeny na webové stránce AKCENTA CZ a.s.: Vybraná rizika spojená s uzavíráním termínových obchodů. Informace o rizicích rovněž poskytnou zaměstnanci společnosti AKCENTA CZ a.s.
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností