Akcenta top

Forward (standardní)

Co je to FORWARD?

Forwardový kontrakt nebo jednoduše forward je jedním z nejčastěji používaných a nejjednodušších nástrojů pro zajištění proti kurzovému riziku. Jedná se o termínový kontrakt zavazující k plnění obě smluvní strany, jež se mezi sebou dohodnou na konkrétních podmínkách. Forward umožňuje nakoupit nebo prodat cizí měnu termínově, tedy s dodáním či plněním v budoucnu za dnes stanovenou cenu – směnný kurz.

Hlavní funkcí forwardu je zajištění proti nepříznivým pohybům směnného kurzu dvou měn. Forward dává klientům možnost nakoupit či prodat určené množství cizí měny s kurzem, který je stanoven při uzavření obchodu, ale s vypořádáním v budoucnu (standardně do 1 roku, individuálně je možné i déle).

K čemu je FORWARD dobrý?

S forwardem klient získá jistotu a zafixuje si svou obchodní marži proti ztrátám z případného nepříznivého vývoje kurzu na devizovém trhu. Může si tak zafixovat kurz v rámci kalkulace svojí zakázky. Navíc se za uzavření forwardu u nás neplatí žádné poplatky.

Podmínky uzavření FORWARDU:

 
Při uzavření termínových obchodů klient podstupuje některé druhy rizik (tržní rizikoměnovéúrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy záleží na účelu a způsobu použití termínového obchodu. Před podpisem Rámcové smlouvy a uzavření obchodu, nebo kdykoli na požádání Vám obchodníci rádi vysvětlí jednotlivé druhy rizik a to jak ústní nebo písemnou formou.
 
 
PŘÍKLAD
KLIENT EXPORTÉR
Klient má uzavřený obchod se zahraničním partnerem, který má za 3 měsíce zaplatit za odebrané zboží 100.000 EUR. Aktuální spotový kurz EUR/CZK je 23,80 a forwardový kurz na tři měsíce je 23,98.

Forwardový obchod vs spotový obchod – příklad:

 EUR/CZK kurz v den splatnosti  CZK hodnota bez forwardu  CZK hodnota s forwardem
Potenciální zisk / ztráta vs
spotový kurz ve splatnosti (v CZK)
23,78 2 378 000  2 398 000  20 000
23,88 2 388 000   2 398 000 10 000
23,98 2 398 000   2 398 000  0
24,08 2 408 000   2 398 000  - 10 000 
24,18 2 418 000   2 398 000 - 20 000 
Pokud není konverzní obchod realizován/vypořádán v rámci splatnosti forwardu v dopředu určeném datu vypořádání, je možné pomocí swapového obchodu posunout datum vypořádání, a odložit tak jeho vyčerpání na vhodnou dobu. V takovém případě dojde k přecenění původně sjednaného forwardového obchodu a uzavření nového forwardu dle aktuálních tržních hodnot.
Uzavřením zajišťovacích operací vzniká všem subjektům poskytujícím tyto služby angažovanost vůči protistraně těchto obchodů. Tato angažovanost je kryta těmito způsoby:
 
V případě, že vás tento produkt zaujal a domníváte se, že byste jej využili jako výhodný nástroj k omezení rizika související s Vaší podnikatelskou činností, neváhejte nás kontaktovat.
Chcete se dozvědět více o našich službách?
Berlín - v Německu působí AKCENTA CZ od roku 2015
Popis služby
Související odkazy
Podrobné informace o službě

Forwardový obchod je základní typ měnového zajištění. Jde o smlouvu o budoucím nákupu či prodeji cizí měny za pevně stanovený kurz, reali­zovaný ve stanoveném datu v budoucnu. Forwardový kurz vychází ze spotového kurzu upraveného o tzv. forwardové body. Ty jsou určeny délkou doby, na který je uzavřený forwardový obchod a rozdílem úroko­vých sazeb obchodovaných měn. Se zafixovaným forwardovým kurzem firma získává jistotu a zbavuje se rizika plynoucího z budoucího negativ­ního vývoje směnných kurzů. Na druhou stranu nemůže profitovat na případném pozitivním vývoji těchto kurzů. Proto je vhodné zvážit mezi 100% zajištěním uzavřeného obchodu nebo jen jeho části.

Za uzavření forwardového obchodu nejsou účtovány žádné poplatky a lze ho uzavřít na neomezenou dobu (standardně do 1 roku, individuálně i déle). Počet těchto obchodů ani jejich maximální výše není limitována. Obchod je závazný okamžikem sjednání transakce.

 
AKCENTA  CZ a.s. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv osobám použitím informací a údajů obsažených
na této webové stránce či v marketingovém materiálu společnosti. AKCENTA CZ a.s. upozorňuje, že uzavření termínových obchodů uvedených na této webové stránce či marketingovém materiálu zahrnuje rizika, se kterými je klient povinen se v co nejširší míře seznámit, porozumět jim, zvážit je a případně si vyžádat další informace.  Podrobnější informace o rizicích týkajících se termínových obchodů jsou uvedeny na webové stránce AKCENTA CZ a.s.: Vybraná rizika spojená s uzavíráním termínových obchodů. Informace o rizicích rovněž poskytnou zaměstnanci společnosti AKCENTA CZ a.s.
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností