Akcenta top

Kariéra

AKCENTA CZ a.s. nabízí příležitost všem samostatným, komunikativním a reprezentativním osobnostem stát se zaměstnancem na níže uvedených pozicích. Rádi bychom oslovili jak zkušené kandidáty, tak kandidáty bez znalosti prostředí, kteří mají zájem o práci v oblasti bankovního trhu a jsou motivováni nejen dobrými obchodními výsledky, ale i snahou.
 
Zaměstnanci naší společnosti mají možnost využít zaměstnanecké benefity jako jsou: 
  • příspěvek na volnočasové aktivity
  • příspěvek na penzijní připojištění
  • příspěvek na vzdělávací kurzy a jazykové kurzy, školení
  • stravenky/příspěvek na stravování
  • zdravotní volno/sickday
  • výhodný O2 tarif atd.
 
Aktuální volná pracovní místa:
POŠLETE NÁM SVÉ C.V.
AKCENTA CZ - Stabilní a největší platební instituce ve střední Evropě.
Budapešť - v Maďarsku působí AKCENTA CZ od roku 2011
Varšava - v Polsku působí AKCENTA CZ od roku 2011
Bratislava - na Slovensku působí AKCENTA CZ od roku 2011
Paříž - ve Francii působí AKCENTA CZ od roku 2015
Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů potenciálních zaměstnanců / obchodních zástupců dle GDPR

Tímto si Vás dovolujeme informovat o zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby zpracovávaných společností AKCENTA CZ a.s., se sídlem Praha 1, Salvátorská 913/8, PSČ 110 00, Česká republika, kontaktní adresa Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, tel: +420 498 777 770, e-mail: info@akcenta.eu (dále také jako „správce“). Rovněž Vás chceme informovat o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

Správce má oprávněný zájem zpracovávat Vaše osobní údaje obsažené v životopisu a motivačním dopisu za účelem provedení výběru z uchazečů o pracovní místo. Vaše údaje nejsou předávány třetím stranám a jsou smazány 12 měsíců po skončení výběrového řízení.

Vaše práva

Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

  • E-mailová adresa: dpo@akcenta.eu
  • Poštovní adresa: AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, Česká republika
  • Další kontaktní údaje naleznete zde: Ochrana osobních údajů
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností