Akcenta top

Pošlete nám životopis

Kontaktní formulář - Kariéra (CZ)
 *
 *
 *
 *

Prosím přiložte Vaše C.V.

Maximální velikost souboru je 1024 MB.
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů potenciálních zaměstnanců / pověřených zástupců dle GDPR

Tímto si Vás dovolujeme informovat o zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby zpracovávaných společností AKCENTA CZ a.s., se sídlem Praha 1, Salvátorská 913/8, PSČ 110 00, Česká republika, kontaktní adresa Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, tel: +420 498 777 770, e-mail: info@akcenta.eu (dále také jako „správce“). Rovněž Vás chceme informovat o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

Správce má oprávněný zájem zpracovávat Vaše osobní údaje obsažené v životopisu a motivačním dopisu za účelem provedení výběru z uchazečů o pracovní místo. Vaše údaje nejsou předávány třetím stranám a jsou smazány 12 měsíců po skončení výběrového řízení.

Vaše práva

Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

  • E-mailová adresa: dpo@akcenta.eu
  • Poštovní adresa: AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, Česká republika
  • Další kontaktní údaje naleznete zde: Ochrana osobních údajů
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností