Akcenta top

Regulace a licence

AKCENTA CZ a.s. nabízí své služby na základě povolení udělených Českou národní bankou.
 
Povolení k činnosti platební instituce jsme, jako první nebankovní finanční instituce, obdrželi v únoru roku 2011 na základě úspěšného licenčního řízení od České národní banky. Licence není časově omezena a opravňuje společnost AKCENTA CZ k poskytování platebních služeb podle § 3 odst. 1 písm. a) b) c) d) e) f) zákona o platebním styku.
V červenci roku 2009 jsme obdrželi povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry v rozsahu hlavních investičních služeb – podle § 4 odst. 2 písm. a), b), c) a doplňkové investiční služby – podle § 4 odst. 3 písm. a) Tato licence nás opravňuje k vykonávání termínových obchodů (Forward a Swap). Pro úplnost ještě doplňujeme výpis z Obchodního rejstříku.

AKCENTA CZ poskytuje své služby v zahraničí na základě Notifikace Českou národní bankou.

  • Platební služby AKCENTA CZ nabízí v těchto státech: SK,PL,HU,RO,FR,DE,BE,BG,IT,NL,AT,GB,ES (ČNB platební instituce)
  • Služby OCP AKCENTA CZ nabízí v těchto státech: SK,PL,HU,RO,FR,DE,BE,BG,IT,NL,AT,GB,ES (ČNB OCP)
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností