Akcenta top

Implementace MiFID ve společnosti AKCENTA

Dne 3. ledna 2018 vstupuje v platnost směrnice EU 2014/65/EU (známá jako MiFID II), která obsahuje řadu změn na posílení ochrany zákazníků, zlepšení transparentnosti a podávání detailnějších informací o obchodech. AKCENTA zavádí řadu opatření, která jsou v souladu s těmito požadavky- níže uvádíme stručný přehled nejvýznamnějších změn. Detailnější popis včetně dalších změn je uveden Informační brožuře, která je ke stažení zde.

Posouzení cílového trhu – test vhodnosti produktu pro zákazníka

AKCENTA provádí test vhodnosti nabízených produktů svým zákazníkům. K splnění těchto požadavků Vás v nejbližší době oslovíme s novými investičními dotazníky. Cílem je zvýšení informovanosti o možných rizicích investičních služeb zejména u neprofesionálních zákazníků a tím i zajištění vyšší míry jejich ochrany.

Provádění pokynů za nejlepších podmínek a v nejlepším zájmu zákazníka

AKCENTA má stanovena pravidla, jejichž cílem je, aby každý jednotlivý pokyn klienta byl proveden za nejlepších podmínek a dále aby bylo zajištěno soustavné provádění pokynů za skutečně nejlepších podmínek, čestně, spravedlivě, profesionálně a v nejlepším zájmu zákazníka.

Informace o poklesu hodnoty portfolia

AKCENTA informuje své zákazníky o výkonnosti jejich portfolia. Zejména při poklesu aktuální tržní hodnoty portfolia o 10 % jeho hodnoty popř. 20 %, 30 % atp. obdrží zákazník informace o takové změně hodnoty portfolia a to vždy nejpozději do konce příslušného pracovního dne.

Řízení střetu zájmů

AKCENTA má nastavena pravidla a mechanismy pro předcházení střetu zájmů. S cílem předejít střetům zájmů má AKCENTA vybudovanou odpovídající organizační strukturu s kontrolními mechanismy, zajišťující oddělení neslučitelných rolí a garantující zamezení střetu zájmů.

Informace o nákladech a související poplatcích

Všechny náklady a související poplatky účtované za investiční službu anebo za doplňkové služby zákazníkovi, jež by měly být sdělovány, vychází z přílohy II Nařízení EU 2017/565. Na žádost zákazníka poskytne AKCENTA tyto informace před sjednáním konkrétního obchodu (konkrétní výše nákladů a poplatků) a následně je poskytne rozepsané na jednotlivé položky ve složce "Informace/Povinně zveřejňované informace dle MiFID" v OLB.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností