Akcenta top

Informace k PRIIPS

Nařízení č. 1286/2014 o sdělení klíčových informací, které se týká strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (dále jen PRIIPs) přináší povinnost poskytovat neprofesionálním klientům (zákazníkům dle MiFID) sdělení klíčových informací (dále jen KID) před poskytnutím služby s investiční složkou.

Každý KID je individuální, obsahuje konkrétní informace vztahující se ke konkrétnímu produktu/ typu obchodu s investiční složkou. AKCENTA nevytváří a neposkytuje KIDy při sjednávání termínových obchodů, které jsou sjednány za účelem zajištění. Na žádost klienta (zákazníka dle MIFID) AKCENTA tyto specifické informace ke konkrétnímu typu obchodu klientovi poskytne.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností