Akcenta top

Často kladené otázky

Jak provedu změnu / zrušení emailu, hesla, telefonu, adresy nebo oprávněné osoby?

Pro Vaši maximální bezpečnost je třeba podávat žádosti o změnu vyplněním Formuláře pro nahlášení změn, který odešlete e-mailem, poštou nebo kurýrem na korespondenční adresu AKCENTY CZ, Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové. Vyplněný formulář musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za společnost. Obratem po obdržení formuláře provedeme požadované změny.

Jak zadám ke své stávající Rámcové smlouvě novou oprávněnou osobu?

Pro přidání další oprávněné osoby prosím kontaktujte našeho obchodního zástupce nebo infolinku AKCENTA CZ tel:498 777 770 pro domluvení termínu schůzky. Náš obchodní zástupce Vás navštíví pro podpis Dodatku k rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb nebo Dodatku k rámcové smlouvě o poskytování platebních a investičních služeb (k dispozici ZDE).

Ztratili jste heslo k Vašemu internímu platebnímu účtu?

Nové heslo Vám vygenerujeme a zašleme doporučeně poštou na základě zaslané žádosti. Postupujte, prosím, jako v případě žádosti o provedení změny, tedy vyplněním a zasláním Formuláře pro nahlášení změn.

Jakým způsobem zruším / zneplatním bankovní účet uvedený u mé Rámcové smlouvy?

Zrušení bankovního spojení provedete vyplněním a zasláním Formuláře pro nahlášení změn.

Jakým způsobem přidám nový bankovní účet / bankovní spojení pro obchodování?

Pokud chcete zadat nové bankovní spojení / účet, vyplňte, prosím, Formulář pro nové bankovní spojení klienta (k dispozici ZDE). Formulář odešlete na korespondenční adresu AKCENTY CZ, Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové. Vyplněný formulář musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za společnost. Obratem po obdržení formuláře provedeme požadované změny.

Jak mám přidat / změnit partnera prostřednictvím OLB?

Pokud chcete přidat partnera pro platby prostřednictvím OLB, postupujte přímo podle pokynů v OLB nebo podle mini-manuálu OLB. Případně kontaktujte naši infolinku, kde Vám rádi poradíme s postupem zadání. Pokud chcete změnit údaje u Vašeho stávajícího partnera, zadejte prosím partnera znovu a do poznámky uveďte „změna stávajícího partnera“. Kompletní manuál si můžete stáhnout zde.

Jak mohu kontaktovat nejbližšího obchodního zástupce AKCENTY v mém regionu?

Pokud nejste v péči žádného z našich obchodních zástupců, kontaktujte prosím naši infolinku tel: 498 777 770  a my Vám doporučíme obchodního zástupce, který působí ve Vašem regionu. Naši obchodní zástupci jsou připraveni Vám pomoci.

Mohu přes Vaši společnost poslat úhradu do tzv. rizikových zemí – např. do Íránu?

Společnost AKCENTA CZ postupuje v oblasti boje proti praní špinavých peněz zcela v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v souladu se zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. Společnost proto nerealizuje finanční transakce, které směřují do zemí se zcela nedostatečnými AML/CFT opatřeními. Mezi takové země jsou řazeny KLDR a Írán . Dalšími rizikovými zeměmi, kam společnost nerealizuje finanční transakce, jsou Kuba , Myanmar, Sýrie, Súdán a Libye. AKCENTA CZ plně respektuje doporučení Finančního analytického úřadu a věnuje maximální obezřetnost při vstupování do obchodních vztahů a při platebním styku s osobami a finančními institucemi z těchto zemí. Požadavky klientů provést transakce do těchto zemí společnost na základě interních postupů zamítá. Podle stejných pravidel postupuje společnost AKCENTA CZ vůči všem dalším subjektům, které jsou vedeny v rámci EU jako rizikové nebo jsou takto označeny vládními institucemi apod.

Jak to je s pojištěním klientských vkladů, je AKCENTA CZ pojištěna?

Na účty, které má AKCENTA CZ jakožto platební instituce a obchodník s cennými papíry u bank, spořitelních družstev a poboček zahraničních bank, které byly bance označeny jako účty se zvláštním režimem, se vztahuje pojištění z Fondu pojištění vkladů (FPV). Více informací naleznete v menu Regulace.

Kde si ověřím platnost Vašich povolení?

Licence opravňující nás k podnikání jsou k dispozici zde. Seznam licencovaných subjektů naleznete také na internetových stránkách České národní banky v sekci Dohled nad finančním trhem.

Jak mohu podat stížnost / reklamaci?

Reklamaci lze podat písemně (poštou nebo prostřednictvím online formuláře) v souladu s Reklamačním řádem AKCENTY CZ.

Jak je možné, že nabízíte levnější kurzy než banky?

Výhodnějších cen jsme schopni dosáhnout specializací na služby spojenými se zahraničním platebním stykem a optimalizací nákladů na provoz. Naše nabídka je postavená na co nejefektivnější bázi při zachování všech bezpečnostních pravidel.

Na Vaší úvodní webové stránce prezentujete informace z devizového trhu. Můžu tuto informaci dostávat do své e-mailové pošty?

Samozřejmě můžete. Stačí zadat kontaktní informace do online formuláře - žádost o zasílání zpráv, na základě kterého Vás přidáme do seznamu pro pravidelné zasílání vývoje kurzů a aktuálních zpráv z trhu.

Jak s vámi probíhá obchodování?

Abychom mohli zahájit spolupráci, je třeba uzavřít Rámcovou smlouvu (viz sekce Jak obchodovat). Uzavírání obchodu potom probíhá buď telefonicky s našimi obchodníky nebo elektronicky prostřednictvím online systému OLB. Podrobný postup telefonického obchodování ve formátu PDF máte k dispozici zde.
 
Více informací k obchodování přes internet máte k dispozici v sekci OLB.

Jsou nějaké limity na objem, který mohu prodat, nebo na měnu, kterou mohu obchodovat?

Limity na objem nemáme, můžete směnit finanční částku v jakékoli výši. Obchodujeme všechny standardní měny, které jsou na našem trhu (EUR, USD, GBP, CHF, PLN, CAD, DKK, NOK, SEK, AUD, JPY, HUF, RUB, CNY, RON, TRY, BGN). Samozřejmě realizujeme i směnu deviz bez parity CZK (např. nákup EUR za USD apod.)

Co je to SEPA/SEPA úhrada?

SEPA/SEPA úhrada je každá úhrada, která splňuje následující náležitosti:
 • úhrada v EUR v rámci  EHP (EU + LICHTENŠTEJNSKO + ISLAND + NORSKO)
 • musí obsahovat IBAN příjemce
 • musí obsahovat SWIFT banky příjemce
 • poplatky pouze s dispozicí SHA
 • nesmí být zvláštní požadavek na zpracování (např. URGENT)

Jak je to s poplatky, platím něco za provedení směny deviz?

Za nákup nebo prodej deviz neplatíte žádný poplatek, směnu deviz pro Vás realizujeme zcela zdarma. Současně Vám nabízíme výhodné poplatky za ostatní služby, řadu z nich nabízíme také zcela zdarma. Přesnější informace o poplatcích naleznete v sekci Sazebník služeb.

Jak zjistím, do které banky Vám mám finance poslat? Máte několik bank.

Větší množství bank nám umožňuje nabídnout Vám lepší servis. Úhrady (převody peněz) v rámci těchto bank (Komerční banka, Česká spořitelna, MONETA Money Bank, FIO banka, Raiffeisenbank) Vás nezatěžuje poplatky. Při uzavírání každého konkrétního obchodu obdržíte od našeho obchodního oddělení pokyn, který je uveden v rámečku na konfirmaci konkrétního obchodu, do jaké banky a na jaké číslo účtu máte finanční prostředky poslat.

Proč musím platit první? Jakou mám záruku, že mi peníze převedete zpět?

AKCENTA CZ je pod dozorem České národní banky a v žádném případě si nemůžeme dovolit jakékoliv podvodné jednání. Klienti mají vždy jistotu, že jim bude poskytnuta požadovaná platební služba. Celý proces je nastaven zcela standardně a chrání před podvodným jednáním jak klienty, tak společnost AKCENTA CZ. Účty, na kterých se finanční prostředky z jednotlivých obchodů shromažďují, podléhají zvláštnímu režimu a nejsou propojeny s majetkem společnosti.

Jak celý obchod probíhá?

Na základě Vašeho telefonátu, kdy si s obchodníkem dojednáte kurz a parametry obchodu, obdržíte obratem „Konfirmaci platební transakce se směnou měn“ potvrzující smluvený obchod. Na Konfirmaci je uvedeno číslo účtu a variabilní symbol, kam máte finanční prostředky převést. Po zadání Pokynu k devizové platební transakci z Vaší strany a přípisu prostředků na určený účet dojde k vypořádání obchodu ze strany AKCENTA CZ a.s., tj. převede prostředky na Váš účet nebo na účet Vašeho partnera, kterého jste určili v Pokynu. Podrobný návod naleznete zde.

Za naše vývozy dostáváme EURA ze zahraničí a zároveň jiným dodavatelům platíme v EURECH. Můžeme využít Vašich levných poplatků za převody do zahraničí?

Samozřejmě můžete. Pro tyto případy  Vám nabízíme službu Interní platební účet (IPÚ). EURA si můžete nechat posílat od Vašich partnerů na Váš IPÚ.  Poté je Příkazem k úhradě z IPÚ můžete přeposlat dále Vašim partnerům. Interní platební účty slouží k devizovým převodům, nenahrazují bankovní účet, ale pomocí IPÚ můžete využívat výhod levného platebního styku který AKCENTA CZ a.s. nabízí. Více informací o službě IPÚ Vám sdělíme na telefonu +420 498 777 770.
 

Co je to urgentní úhrada?

Urgentní úhrada je tzv. zrychlená zahraniční úhrada, tzn. úhrada, která odchází z banky plátce s termínem splatnosti (valutou) D+0 (v den podání Pokynu k odchozí devizové platební transakci). Přípis úhrady v bance příjemce záleží na valutárním datu příslušné banky. Pokyn k odchozí devizové platební transakci je nutné podat u úhrad v EUR, USD, GBP a CAD do 13:30 hod; ostatní měny do 9:30 hod. Podmínkou úhrady je předchozí připsání peněz na účet AKCENTA CZ.

Co je to expresní úhrada?

Expresní úhrada je tzv. zrychlená domácí úhrada v CZK, tzn., že úhrada je v bance příjemce připsána valutou D+0 (v den podání Pokynu k expresní úhradě). Pokyn k odchozí platební transakci je nutné podat do 11:30 hod. Podmínkou úhrady je předchozí připsání peněz na účet AKCENTA CZ.

Jaký čas má AKCENTA CZ pro zpracování úhrad?

Časy pro pro zpracování úhrad u AKCENTA CZ:

 • SEPA / SEPA úhrada – do 17:00 hod
 • Urgentní odchozí úhrady:
  • v EUR, USD, GBP a CAD – do 13:30 hod
  • ostatní měny - do 9.30 hod.
 • Odchozí úhrady:
  • v EUR, USD, GBP, CAD a CHF – do 16:00 hod
  • v USD – do 15:00 hod
  • ostatní měny – do 16.00 hod.
 • Domácí úhrady:
  • do 17.00 hod.
  • expresní domácí úhrada  – do 12:00 hod.

Platí v případě obchodů uzavřených D+0.

Podmínkou úhrady je předchozí připsání peněz na účet AKCENTA CZ.

Co jsou exotické měny?

Exotické měny: jsou měny, které nejsou běžně obchodovány na mezibankovním trhu a mají malou likviditu (VND, INR, BHD…). V těchto měnách je možné realizovat pouze odchozí úhrady.

Co to znamená IBAN?

International Bank Account Number (IBAN) je mezinárodní číslo bankovního účtu umožňující provádět platby do a ze zahraničí. Je definován standardem ISO 13616 . Je tvořen národním číslem + mezinárodním kódem. V EU toto číslo umožňuje stejný princip úhrad jako převod CZK po České republice a pro země EU je od 1.1.2003 povinné tento IBAN kód používat.
 
Složení čísla:
Vlastní číslo: max. 16 znaků např. 19-123456789, Číslo banky: kód banky, např. 0100, Kontrolní číslo: z důvodu bezpečnosti, např. AA, Kód země: kód podle ISO, např. CZ.
 
Celé číslo může mít až 34 znaků, ČR používá max. 24 znaků.
 
Příklad kódu IBAN: CZAA01000000190123456789
 
 

Přijímá AKCENTA CZ na své účty vklady v hotovosti? / Vklad hotovosti na účet AKCENTA CZ

Rádi bychom Vás upozornili, že pokud se rozhodnete při realizaci obchodu vložit peníze hotově přímo na účty AKCENTY CZ, mohou jednotlivé banky v České republice po Vás požadovat vyplnění formulářů, které dokládají původ vkládaných finančních prostředků (například o Čestné prohlášení k původu finančních prostředků), či doložení dalších dokladů (faktury, smlouvy, příjmové doklady atd.). Pravidla se mohou u jednotlivých bank lišit a AKCENTA CZ na toto nemá žádný vliv. Potřebné formuláře Vám také poskytne daná banka.

Na bezhotovostní převody se tento postup nevztahuje.

Jaké země patří do Evropského hospodářského prostoru (EHP)?

Evropský hospodářský prostor (EHP) zahrnuje všechny členské státy Evropské unie a dále Norsko, Island a Lichtenštejnsko.

Proč musím mít LEI a k čemu slouží?

Povinnost mít LEI vyplývá z nařízení EMIR ( Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů). EMIR ukládá povinnost všem finančním i nefinančním protistranám oznamovat uzavření obchodů se všemi deriváty a jejich případných změn registrům obchodních údajů (ROU). Hlášení je nutno podat nejpozději v obchodní den následující po uzavření derivátu. Pro oznamování je nezbytné, aby každá právnická osoba měla přidělen tzv. LEI, který identifikuje daný subjekt. Jedná se o jednoznačný 20-ti místní alfanumerický identifikátor právnické osoby, který umožňuje správný reporting obchodů s deriváty. Je přidělen dle standardu ISO 17442 „Financialo Services – Legal Entity Identifier (LEI)“. Jeden LEI může mít pouze jedna právnická osoba a to celosvětově.
 
Další podrobné informace o LEI.
 

Veškeré další dotazy Vám rádi zodpovíme na naší infolince na telefonu +420 498 777 770 nebo prostřednictvím e-mailu info@akcenta.eu.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností