Akcenta top

Spotové obchody

Spotové obchody

 Po uzavření Rámcové smlouvy nic nebrání zahájení spolupráce. V okamžiku, kdy potřebujete nakoupit nebo prodat devizy, nám zavoláte na naše obchodní oddělení (+420 498 777 777) a sdělíte parametry obchodu (např. požaduji nakoupit 15.000 EUR). Nabídneme Vám aktuální kurz a Vy můžete nabídku přijmout či odmítnout. Pokud nabídku odmítnete, můžete samozřejmě kdykoli zavolat znovu a požadovat novou nabídku. Pokud se Vám nabízený kurz líbí, obchodník sepíše dokument o uzavřeném obchodu, tzv. Konfirmaci platební transakce se směnou měn a tu Vám obratem zašle e-mailem. Uzavření obchodu po telefonu je rozhodujícím momentem vzniku vzájemného závazku, písemné stvrzení Konfirmace platební transakce se směnou měn je už pouze potvrzením sjednaných parametrů obchodu. Případné nepotvrzení Konfirmace nemá vliv na již vzniklý smluvní vztah. Obdobným způsobem můžete obchod uzavřít prostřednictvím internetu přes službu OLB.

 Jednoduchý postup obchodování máte k dispozici zde.

 Na Konfirmaci platební transakce se směnou měn jsou uvedeny veškeré domluvené parametry obchodu (výše sjednaného obchodu, kurz, termíny vypořádání, čísla bankovních účtů atd). Klient následně zadá převod finančních prostředků dle pokynu na Konfirmaci. Obchod musí být ze strany klienta uhrazen neprodleně po uzavření, nejpozději však následující pracovní den. Po připsání finančních prostředků na účet AKCENTY CZ, a.s. provedeme převod závazku z naší strany na požadovaný účet, popř. zašleme do zahraničí na účet obchodního partnera daného klienta dle jeho Pokynu k odchozí platební transakci. Po opětovné kontrole všech těchto kroků od nás klient obdrží Doklad o vypořádání A (na ucet)B (partner), kterým klientovi potvrzujeme provedení požadovaných transakcí.

 Obchody jsou zpracovány ve stanovených lhůtách daných Zákonem o platebním styku. Přesný časový rámec (většinou kratší lhůtu vypořádání obchodu) je třeba sjednat s obchodníkem vždy při uzavírání každé nové transakce. Pokud by z důvodu včasného neuhrazení klientem byla lhůta překročena, obchodník má právo transakci stornovat a požadovat po klientovi finanční kompenzaci, tak jak je uvedeno v Rámcové smlouvě.

 Pokyn k odchozí platební transakci do zahraničí pro daného partnera nám vyplněný zašlete pouze jednou a pro následné úhrady jsou již tyto údaje používány automaticky. Pro úhrady do zemí EU upozorňujeme na nutnost uvádění IBAN kódu (rozšířené číslo účtu), podrobnější informace o IBAN kódu naleznete v sekci Často kladené otázky.

 Pokud chcete využít výhody levnějších poplatků za došlé úhrady (viz. Sazebník služeb), rádi za Vás budeme tyto operace realizovat také. Informace o spojení pro Vaše zahraniční partnery od nás obdržíte na vyžádání na obchodním oddělení (+420 498 777 777).

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností