Akcenta top

Devizy

Význam slova devizy

Nejjednodušší definice slova devizy je taková, že se jedná o bezhotovostní formu cizích peněz.
Obsažnější definice pojmu devizy je, že jde o bezhotovostní formu pohledávky na cizí měnu. Jinými slovy devizy jsou peníze v cizí měně na bankovních účtech a pohledávky znějící na cizí měnu.
Mezi devizy tak patří například šek, směnka, cenný papír, akcie nebo dluhopis. Převažující formou deviz jsou vklady tuzemských bank u zahraničních bank v cizí měně.

Rozdíl mezi pojmy deviza a valuta

Hotovostním protějškem deviz je valuta, která představuje hotové peníze v cizí měně.
Devizami rozumíme peněžní prostředky v cizí měně v bezhotovostní podobě. Na rozdíl od valut, které představují peněžní prostředky v cizí měně v hotovostním vyjádření (bankovky a mince cizí měny), mají devizy podobu především:

  • peněžních prostředků na bankovním účtu v cizí měně, potom hovoříme o tzv. devizovém účtu
  • závazků vůči dodavateli v cizí měně, pak hovoříme o devizových závazcích
  • pohledávek vůči odběratelům v cizí měně, pak hovoříme o devizových pohledávkách

V dřívější době se devizy definovaly zejména jako pohledávky a závazky znějící na cizí měnu a splatné v zahraničí. Druhá část této definice (tj. „splatné v zahraničí“) již není díky plné směnitelnosti (konvertibilitě) české koruny nezbytná.
Devizy (ale i valuty) se přepočítávají na tuzemskou měnu obvykle kurzem České národní banky, a to buď kurzem denním (platným v den vzniku devizové pohledávky či závazku), nebo kurzem fixním, což je kurz ČNB k libovolnému dni účetního období, který se pro přepočet používá předem stanovenou dobu, maximálně však 1 účetní období.
Operace s hotovostí (valutou) jsou nákladnější než operace s devizami, proto si toto banky promítají do horšího kurzu na valutách v porovnání s kurzem deviz.

Vývoj devizových kurzů

Vývoj devizových kurzů je neustále v pohybu, což vyžaduje od příslušných oddělení v bankách a platebních institucí – devizových obchodníků - 24hodinový provoz. Jeho vývoj je možný nalézt na internetu na stránkách bank nebo devizových obchodníků. Jak hodně se devizový kurz mění v čase, říká tzv. volatilita devizového kurzu. Čím je větší volatilita, tím také devizový kurz kolísá ve větším rozpětí. Jedná se o číslo od nuly do jedné. Volatilita ukazuje nestálost devizových kurzů. Lze s ní měřit i riziko, čím vyšší je volatilita devizového kurzu, tím větší je riziko ztráty nebo příležitost zisku.

 

Kurzy deviz

Měna
Nákup
Prodej
Y M W D
EUR
EUR
25.270
25.490
GBP
GBP
30.067
30.369
HUF
100 HUF
6.45
6.52
PLN
PLN
5.9284
6.0094
USD
USD
23.155
23.385
Kurzy dalších měn
Zobrazené hodnoty jsou pouze orientační, pro aktuální kurz volejte na číslo +420 498 777 777.
Aktuální kurzy můžete kdykoliv zjistit v OnlineBroker.

 

Původ slova devizy

Slovo deviza je odvozeno ze starofrancouzského slova „devise“ nebo „divise“, jehož význam byl heslo na znaku panovníka nebo šlechtice a jeho původ je v latinském „dividere“, které v překladu znamená „rozdělit“, „oddělit“. Z tohoto základy vzniklo slovo devíza ve smyslu hesla nebo zásady a v přeneseném smyslu se deviza používá také ve významu jako „výhoda“, nebo „hodnota navíc“.

Chcete se dozvědět více o našich službách?
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností