Akcenta top

Dva důležité předpoklady udržitelného hospodářského oživení – očkování a rozjezd investic

Dva důležité předpoklady udržitelného hospodářského oživení – očkování a rozjezd investic
Miroslav Novák
Miroslav Novák

03. 02. 2021

Vývoj domácí ekonomiky v závěru loňského roku velmi pozitivně překvapil. Podle předběžného odhadu totiž HDP vzrostl o 0,3 % mezičtvrtletně a meziroční pokles činil 5,0 %, tj. stejně jako ve 3. čtvrtletí. Díky oživení hospodářské aktivity ve druhé polovině roku tak HDP v souhrnu za celý loňský rok poklesl „jen“ o 5,6 %. Jedná se sice o nejhlubší hospodářský propad v historii samostatné ČR, avšak vzhledem k okolnostem je výsledné číslo výrazně nad očekáváním.

Detaily Český statistický úřad ještě nezveřejnil, avšak je jasné, že mezikvartální pokles sektoru služeb ve 4. čtvrtletí musel být kompenzován velmi silným přírůstkem v průmyslu. Z poptávkové strany se pravděpobně opět velmi dobře dařilo zahraničnímu obchodu. Jen tak si lze totiž vysvětlit to, že domácí ekonomika v závěru loňského roku v mezičtvrtletním srovnání nepoklesla.

Co lze očekávat od domácí ekonomiky letos? Především to, že 1. čtvrtletí a stále pravděpodobněji i část 2. čtvrtletí bude negativně ovlivňováno probíhající pandemií Covidu19. I na začátku února jsou totiž stále v platnosti restriktivní omezení, která negativně dopadají především na tzv. kontaktní služby. Vzhledem k pomalejší vakcinaci a rychle se šířící nové mutaci viru lze proto očekávat, že se restriktivní opatření ve větší míře udrží až do dubna. Z toho vyplývá, že razantnější a udržitelnější oživení ekonomiky se posouvá až později do jara a v horším případě až do druhé poloviny letošního roku.

Specifikem letošního roku z pohledu HDP bude statistická základna z loňska. V období březen až květen loňského roku totiž probíhala první a největší uzavírka domácí ekonomiky, která si vyžádala i přerušení výroby ve velkých výrobních podnicích, což se promítlo do hlubokého poklesu produkce ve zpracovatelském průmyslu. To znamená, že letos především ve 2. čtvrtletí lze počítat se silným meziročním růstem HDP, jehož vypovídací hodnota však bude právě s ohledem na výjimečnost situace loni na jaře minimální. Pro hodnocení hospodářského oživení v letošním roce, a obzvláště to platí pro 2. čtvrtletí, tak bude daleko vhodnější mezikvartální srovnání než meziroční dynamika.

Není pochyb o tom, že nezbytným předpokladem udržitelného hospodářského oživení je kontrola viru, k čemuž snad pomůže dostatečná proočkovanost populace. Hned v závěsu je však důležitou podmínkou rozjezd investic. Investiční aktivita vyjádřená tvorbou hrubého fixního kapitálu loni nepřekvapivě poklesla, což platilo především pro soukromé investice. Varováním v českém případě je přitom několikaletý vývoj po roce 2009, kdy došlo k zamrznutí investic. Závěrem nezbývá než dodat, že investice jsou motorem budoucího hospodářského růstu a čím rychleji se obnoví investiční aktivita na straně soukromého i veřejného sektoru, tím rychleji se ekonomika vrátí na úrovně výstupu před začátkem koronavirové pandemie.

Chcete se dozvědět více o našich službách?
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností