Akcenta top

Odklon plateb

Pozor na podvodné jednání

Podvodné jednání může mít různé formy a stále, díky novým technologiím, přibývají další. Upozorňujeme proto naše klienty na nekalé jednání, v rámci kterého dochází k odklonu plateb.

Celý systém funguje tak, že se pachateli podaří nabourat se do emailového účtu dodavatele a jeho jménem informuje dotčenou společnost (v tomto případě našeho klienta) o změně bankovního spojení sloužícího pro úhrady dodavatelských faktur. Dotčená společnost následně provede změnu v platebních instrukcích u takového obchodního partnera a platby jsou následně poukazovány ve prospěch podvrženého účtu. Dotčená společnost toto zjistí obvykle až na základě urgence dodavatele ve vazbě na neuhrazené faktury.

Z tohoto důvodu doporučujeme, aby si naši klienti raději vždy ověřovali více způsoby (jiným emailovým kontaktem, telefonicky), zda jejich partner skutečně mění číslo svého bankovního spojení a nejedná se o podvodné jednání třetí osoby.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností