Akcenta top

Desatero bezpečnosti

Obecná bezpečnostní pravidla pro používání aplikace Online Broker (OLB)

1. Aplikaci OLB a všechny přístupové údaje používejte pouze a výhradně Vy sami

Tištěné podklady, které jste od nás obdrželi, uschovejte na bezpečném místě. V případě podezření na napadení nebo zneužití Vašeho účtu či vstupních dat k němu kontaktujte naši Infolinku +420 498 777 770 nebo el. adresu info@akcenta.eu.

2. Pravidla pro práci více uživatelů na jednom počítači

Nedovolte, aby se jiná osoba přihlašovala pod Vaším uživatelským jménem. Jména a hesla neukládejte do veřejně přístupných složek. Při podezření na zneužití vašich přihlašovacích údajů k Vašim účtům práv požádejte AKCENTU CZ o jejich zablokování. Chraňte své přihlašovací jméno a heslo – nikdy je nesdělujte další osobě.

3. Pravidla pro práci v aplikaci Online Broker

Před přihlášením zavřete všechna ostatní okna prohlížeče a Online Broker spusťte v novém okně. Doporučujeme pravidelně instalovat aktuální verze opravných balíčků k operačnímu systému (tzv. Service Packs).

4. Pravidla pro práci s hesly

Heslo zásadně nikomu nesdělujte a znemožněte jeho odpozorování při zadávání do počítače.

5. Pravidla pro práci s ověřovacím kódem

Ověřovací kód obdržíte formou SMS zprávy na telefonní číslo, které jste uvedli při podpisu smlouvy. Platnost ověřovacího kódu je 3 minuty. Platný ověřovací kód nikomu nesdělujte a nedovolte, aby ho někdo mohl z Vašeho telefonu přečíst nebo jinak získat.

6. Pravidla pro zabezpečenou komunikaci

 Používejte maximální míru šifrování ve Vašem prohlížeči (128 bitové). Při komunikaci prostřednictvím OLB používejte protokol TLS 1.0

7. Pravidla pro nastavení internetového prohlížeče (např. Internet Explorer)

Používejte vždy pouze nejnovější verze prohlížečů. Zakažte ukládání přihlašovacích hesel v prohlížeči (např. Nástroje/Možnosti Internetu/Obsah/Automatické dokončování/Nastavení, políčko „Uživatelská jména a hesla na formulářích“ musí zůstat nezaškrtnuté – pro IE 8).

8. Pravidla pro používání Vašeho počítače

Zásadně nedoporučujeme instalaci programů a souborů z nedůvěryhodných zdrojů (jedná se zejména o nelegální SW a amatérské produkty). Tyto programy bývají často spojeny s aplikacemi, které mohou ohrozit bezpečnost práce na Vašem počítači. Věnujte zvýšenou pozornost čtení e-mailů s přílohou, která může být často napadena virem nebo malwarem. Používejte antivirový program a pravidelně aktualizujte jeho databázi virů (doporučujeme aktualizovat databáze min. jednou týdně). Chraňte svůj počítač osobním firewallem (týká se zejména zařízení s veřejnou IP adresou).

9. Další doporučená nastavení internetového prohlížeče

Udržujte verze používaných prohlížečů vždy aktuální.

Podpora operačních systémů:

  • Windows 7 SP1 s aktualizacemi za 08/2015 a novější verze systému
  • OS X v10.9 "Mavericks" a novější
  • UNIX/LINUX, verze z roku 2015

Podpora prohlížečů:

  • Microsoft Internet Explorer 11 s aktualizacemi za 08/2015 nebo novější
  • Google Chrome, jakýkoli verze z roku 2015 a novější
  • Firefox, jakýkoli verze z roku 2015 a novější
  • Safari pro MaxOS X, jakýkoli verze z roku 2015 a novější

10. Další doporučení

Důsledně ověřujte platnost serverových certifikátů. Zvolte si v prohlížeči možnost upozornění na neplatné serverové certifikáty. Zvolte si v prohlížeči možnost upozornění na přechod ze zabezpečené do nezabezpečené oblasti. Nepoužívejte rozšiřující služby prohlížeče. Pravidelně mažte dočasné soubory (Temporary Internet File).
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností